Pracownia Profesjonalnych Badań Psychologicznych.

Misją naszej firmy jest propagowanie i korzystanie z najnowszych zdobyczy psychologii stosowanej dla potrzeb indywidualnych, firm oraz organizacji.

Laboratorium dzięki zespołowi, nowoczesnej aparaturze oraz testom rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, umożliwia rzetelną i obiektywną ocenę predyspozycji psychologicznych, motorycznych i intelektualnych pracowników.

Serdecznie zapraszamy!